Budżet Obywatelski Gminy Barczewo na 2024 rok

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta.

W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 550 000,00. złotych, w tym po 150.000,00 zł na każde z 3 osiedli miasta Barczewa, tj. Osiedle Domków Jednorodzinnych, Osiedle Nowe Miasto, Osiedle Stare Miasto oraz 100.000,00 zł na projekty ogólnomiejskie.

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale i całego miasta.

Kwoty do wydania

  • 450.000,00 zł z podziałem po 150.000 zł na każde Osiedle
  • 100.000,00 zł na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim

Harmonogram

do 31 maja 2023 r.

Powołanie Zespołu Koordynującego

od 1 czerwca 2023 r.
do 30 czerwca 2023 r.

Kampania informacyjna dla mieszkańców

od 3 lipca 2023 r.
do 31 lipca 2023 r.

Składanie propozycji projektów

do 31 sierpnia 2023 r.

Przedstawienie ostatecznej listy projektów podlegających konsultacjom

od 01 września 2023 r.
do 10 września 2023 r.

Kampania informacyjna zachęcająca mieszkańców do udziału w głosowaniu na zakwalifikowane propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa

od 11 września 2023 r.
do 29 września 2023 r.

Głosowanie na poszczególne projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa

do 13 października 2023 r.

Sporządzenie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania przez Zespół Koordynujący

2024 rok

Realizacja wybranych projektów