Konsultacje Urzędu  Statuty Sołectw

Konsultacje w sprawie projektów statutów Sołectw

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Barczewo zamieszkałymi w sołectwach, dotyczące projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Konsultacja zakończona 2023-01-24

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje w sprawie projektów statutów Sołectw

Opis

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Barczewo zamieszkałymi w sołectwach, dotyczące projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Szczegółowy opis konsultacji

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 04 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r. w następujących formach:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem panelu: www.konsultacie.barczewo.pl oraz poprzez nadesłanie formularza konsultacji na adres e-mail: umb@barczewo.pl
2) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barczewie ( parter) w godzinach pracy Urzędu lub nadesłanie na adres Urzędu — Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
2. Wzór formularza stanowiący załącznik nr 33 do zarządzenia, zamieszczony zostanie na stronie BIP Miasta i Gminy Barczewo oraz będzie dostępny w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego (parter).
3. Opinie, propozycje i uwagi, które wpłyną po 24 stycznia 2023r. nie zostaną rozpatrzone.
4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w protokole z przeprowadzonych konsultacji. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na stronie BIP Miasta i
Gminy Barczewo oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych Sołectwach.
5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz uchwały nr XIII/93/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barczewo

Obszar tematyczny

Statuty Sołectw

Administrator konsultacji

Mateusz Atałap

Termin konsultacji

2023-01-04 - 2023-01-24

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-01-25

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-01-04
2023-01-04

Inne

Tytuł
Formularz
Termin
2023-01-04 - 2023-01-24
Koniec konsultacji: 2023-01-24

Aktywność uczestników

 

Formularz

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 123 0
Do góry